Վերադրաձ / Փոխանակում

Գնորդը իրավունք ունի վերդարձնել կամ փոխանակել օնլայն խանութում գնված ցանկացած ապրանք, այն դեպքում, երբ առաքված ապրանքը չի համարպատասխանում կայքում նշված բնութագրին: Ընդ որում, վերադարձնել կամ փոխանակել հնարավոր է, եթե գնման պահից չի անցել 2 օր և եթե պահպանվել են նրա սպառողական հատկությունները, որակը և գնման մասին վկայող փաստաթուղթը: Վերադարձ կամ փոխանակում կատարելու դեպքում անհրաժեշտ է վճարել առաքման գումար՝ 500 դրամ:

Ապրանքը ետ չի ընդունվում և չի փոխանակվում, եթե այն օգտագործվել է, կամ վնասվել է: